Structuur en inhoud van de opleiding

Structuur van de opleiding

 

De volledige opleiding loopt over 3 schooljaren.

Ieder schooljaar omvat 6 modules van telkens 2 dagen : zaterdag en zondag voor de Nederlandstalige opleiding. 

Er wordt les gegeven van 9.00 u tot ongeveer 17.00 u.

Na het eerste en het tweede cursusjaar dient men te slagen voor een theoretische en praktische overgangsproef.

Om het bekwaamheidsgetuigschrift te bekomen dient de kandidaat te slagen voor zijn eindexamen en dient hij een proefschrift af te leveren en te verdedigen over een zelfgekozen en goedgekeurd onderwerp. 
In het derde jaar wordt vooral geoefend in het leggen van relaties in het lichaam, en daarbij worden ook de behandelingstechnieken voor honden aangeleerd.

 

Inhoud van de opleiding

 

Vakken :

  • Theorie :

Anatomie 
Osteologie  Arthrologie 
Myologie  Biomechanica

    Neurologie

Fysiologie

Pathologie

 

  • Praktijk

Palpatie 
Testing 
Structurele manipulatie 
Fasciale technieken 
Strain & Counterstrain (Jones) Viscerale technieken 
Cranio-sacrale osteopathie

  • Snijzaalpracticum in samenwerking met de Diergeneeskundige
    Faculteit Antwerpen

 

In het eerste jaar worden de extremiteiten en de schedel bestudeerd.

De wervelzuil en het sacrum en de viscera komen in het tweede jaar aan bod.

In het tweede jaar wordt verder nog aandacht besteed aan de verschillende sportieve disciplines en verder gevorderde technieken.

Het derde jaar geldt als vervolmaking en het integreren van de theorie in de praktijk. In dit jaar wordt ook de behandeling van de hond aangeleerd.