Waarom Osteopathie bij paarden en honden ?

Een osteopatische opleiding steunt op 3 grote peilers :

a) het gevoel

b) de kennis

c) de techniek

 

a) het gevoel is universeel en dus ook overdraagbaar en toepasbaar op andere zoogdieren. Een osteopaat met een humane opleiding zal relatief gemakkelijk zijn getrainde gevoeligheid kunnen aanwenden bij paarden, honden, katten, enz...

 

b) de kennis is natuurlijk materiegebonden. Om paarden of honden te behandelen moet men de specifieke anatomie, biomechanica  en fysiologie van het betreffende dier beheersen.

 

c) de toegepaste techniek is ook afhankelijk van het te behandelen lichaam; om een paard te behandelen moet men gebruik maken van andere technieken, dan voor een mens of een hond. Maar de juiste techniek volgt uit een goed gevoel en een inzichtelijke kennis.

 

Waarom nu paarden en honden?


1. veel problemen bij paarden ontstaan door inwerking van het ruitergewicht, een hond bijvoorbeeld heeft deze problemen niet. Honden hebben dan weer te kampen met andere specifieke problemen.

 

2. paarden worden vaak competitief gebruikt, wat hun bewegingseisen verhoogt en ook de kans op blessures en onregelmatigheden.

 

3. het kapitaal dat veel paarden vertegenwoordigen. Voor beide dieren geldt ook de emotionele die ze voor zijn eigenaar vertegenwoordigen.

 

4. het paard kan gezien worden als een standaarddier, zoals in vele veterinaire opleidingen, van hieruit kan dan ook de overstap gemaakt worden naar bijv. de hond.

 

Dit zijn slechts enkele redenen, maar uit hetgeen voorafgaat mag blijken dat honden en katten even goed kunnen behandeld worden met osteopathie, mits men zich verdiept in hun anatomie, biomechanica en fysiologie, wat dan ook gebeurt in het 3 e jaar van onze opleiding.