Professionele Opleiding tot dierosteopaat

 

Belangrijke wijziging in de toelatingsvoorwaarden

 

Toelatingsvoorwaarden

 

 

Om voor de verschillende vooropleidingen een meer uniforme en gelijkgeschakelde drempel te krijgen hebben we besloten dat volgende toetredingsnorm geldt voor de verschillende beroepsgroepen:

 

vanaf heden kunnen de houders van een Bachelor-diploma van een medische of paramedische opleiding toegelaten worden tot de opleiding Dierosteopathie. Een Master-diploma is dus niet meer vereist. 

Ter verduidelijking: Diploma Geneeskunde, Diergeneeskunde, fysiotherapie, kinesitherapie, ergotherapie of verpleegkunde bieden dus de beste voorbereiding. 

 

Verpleeghulpen, dierenartsassistenten, paraveterinairen, (veterinaire) natuurgeneeskundigen,(paarden)sportmasseurs, enz... kunnen jammer genoeg niet tot de opleiding toegelaten worden. 

De reden hiervoor is dat voorheen een afgesloten leertraject voor bepaalde beroepen over 6 jaar liep terwijl dat voor andere beroepen maar 3 jaar studie vroeg.


De organisatoren behouden zich het recht voor om, in het belang van de cursus, kandidaten te weigeren, zonder hierover verantwoording te moeten afleggen.