Professionele Opleiding tot dierosteopaat

De inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025 zijn weer geopend. 

 

 

Toelatingsvoorwaarden

 

 

Om voor de verschillende vooropleidingen een meer uniforme en gelijkgeschakelde drempel te krijgen hebben we besloten dat volgende toetredingsnorm geldt voor de verschillende beroepsgroepen:

 

Vanaf heden kunnen de houders van een Bachelor-diploma van een medische of paramedische opleiding toegelaten worden tot de opleiding Dierosteopathie. Een Master-diploma is dus niet meer vereist. 

Ter verduidelijking: Diploma Geneeskunde, Diergeneeskunde, Humane Osteopathie, fysiotherapie, kinesitherapie, ergotherapie of verpleegkunde bieden dus de beste voorbereiding. 

 

Verpleeghulpen, dierenartsassistenten, paraveterinairen, (veterinaire) natuurgeneeskundigen,(paarden)sportmasseurs, craniosacraal therapeuten, enz... kunnen jammer genoeg niet tot de opleiding toegelaten worden. 

 

De beschikbare plaatsen in onze opleiding zijn zeer beperkt, we willen die dan ook voorbehouden voor kandidaten die de juiste vooropleiding genoten hebben. Spaar onze administratie een beetje en stuur geen mails als je weet dat je toch niet aan de voorwaarden voldoet. Dank u. 


De organisatoren behouden zich het recht voor om, in het belang van de cursus, kandidaten te weigeren, zonder hierover verantwoording te moeten afleggen.