Vaak gestelde vragen over een behandeling

  • Hoe ziet een osteopathische behandeling eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen?

Een osteopathische behandeling ziet er helemaal niet spectaculair uit. Helemaal anders dan de benaming "paardenkraker" zou doen vermoeden. Bij de meeste paarden straalt de behandeling alleen rust uit. 
De osteopaat zal meestal beginnen met een globaal onderzoek van je paard. Dit betekent dat hij/zij met zijn/haar handen het hele paard zal palperen of aftasten, beginnende met de nek, over de schoft, de rug, de benen, enz... Hieruit zal hij/zij de aanwezige bloccages kunnen vaststellen, die moeten behandeld worden om uw paard in een betere conditie te brengen. Tijdens de behandeling zal hij/zij de geblocceerde wervels manipuleren door middel van zachte technieken, dus niet met hamers of andere gereedschappen. De osteopaat gebruikt enkel manuele technieken. Door de plaatsing van zijn handen zal hij/zij de gespannen spieren en verkrampte weefsels laten ontspannen, maar ook een invloed hebben op de functie van de organen en ingewanden. 
In het algemeen duurt een osteopathische behandeling ongeveer een half uur tot drie kwartier. Dit is natuurlijk ook erg afhankelijk van de aard van klachten. Het valt op dat de meeste paarden tijdens de behandeling zeer rustig blijven of vaak zelfs indommelen.

 

  • Wat moet ik voorzien voor de komst van de paardenosteopaat? Moet ik een rijbak of een longeercirkel hebben?

De meeste paardenosteopaten behandelen de paarden in hun eigen stal. Je hebt dus ook geen rijbak of longeercirkel nodig. Indien dit aanwezig is kan het soms wel nuttig zijn, maar een "must" is het zeker niet. Je hoeft je paard voor de osteopaat ook niet te rijden, dus je zadel en hoofdstel zijn ook niet nodig. Wat wel nodig is is een halster en een goed touw.

 

Voor een osteopathische behandeling is het belangrijk dat je paard niet bezweet of niet nat is. De beste resultaten krijg je als de spieren in hun normale rusttoestand zijn, dus niet opgewarmd. Je kan je paard dus nog rijden voor de behandeling maar dan moeten er wel enkele uren kunnen verlopen tussen het rijden en de behandeling. 
Hetzelfde geldt voor de regen : zorg dat het paard droog is vòòr de behandeling en dat je hem niet bij de komst van de osteopaat nog door de regen uit het weiland moet gaan halen.

 

  • Wanneer mag ik mijn paard rijden na de behandeling?

We onderscheiden hier 3 fases :


Fase 1 : de eerste week na de behandeling : RUST 
De algemene regel is dat de paard na de behandeling een week rust nodig heeft. 
Dit wil zeggen : 
- het paard mag niet gereden of ingespannen worden,
- best is dat het paard gedurende enkele uren per dag vrij kan bewegen in het weiland, in een paddock of in een binnenbak,
- het paard vrij laten bewegen is beter dan longeren in deze fase. Aan de hand stappen kan ook.
- tijdens deze fase heeft het paard ook minder krachtvoeder nodig omdat hij minder verbruikt. Wel zorgen voor voldoende goed hooi en voldoende zuiver water, dit om hem toe te laten zijn afvalstoffen beter te elimineren.

Fase 2 : de tweede week na de behandeling : ONTSPANNEN VOORWAARTS-NEERWAARTS RIJDEN

In deze week mag het paard weer gereden of ingespannen worden, maar het is belangrijk dat men het paard dan ontspannen voorwaarts-neerwaarts rijdt. Het paard moet zijn rug weer leren gebruiken tijdens het werk, maar op een ontspannen manier. Bosritjes of korte wandelingen kunnen een goede afwisseling zijn in deze fase.

Fase 3 : de derde week na de behandeling : PROGRESSIEF OPBOUWEN

De behandeling heeft nu zijn volledige inwerking gehad en je hebt het paardenlichaam de kans gegeven om zich door rust en ontspannen arbeid te ontdoen van afvalstoffen en verzuringsproducten. Nu kan je vanuit de ontspanning beginnen meer van je paard te vragen om weer op te bouwen naar je trainingsniveau.

Bemerkingen :

  1. dit zijn slechts algemeen geldende regels. Je osteopaat zal je na de behandeling vertellen wat voor jou paard de aanwijzingen zijn.
  2. een behandeling werkt door gedurende ongeveer 6 weken. Bij sommige paarden voel je de inwerking van de behandeling onmiddellijk, bij andere duurt het wat langer. Je kan dus merken dat je paard na een maand nog steeds beter en fitter wordt.
  3. Neem na de afgesproken tijd (meestal na 6 weken) terug contact op met de therapeut om hem de evaluatievan je paard mee te delen. Je kan dan samen overleggen of een volgende behandeling nodig is of niet. 
  • Wanneer kan ik weer aan competities deelnemen?

Op deze vraag kan niet eenduidig geantwoord worden omdat vele factoren hierin een rol spelen. Ten eerste is er natuurlijk de vraag : welke discipline? Dan is het ook belangrijk op welk niveau. Is het al een oude klacht? Wat is de leeftijd van het paard? Het is dus best dat je dit persoonlijk met je therapeut bespreekt, hij/zij is het best geplaatst op hierop een antwoord te geven. 
Tracht de behandelingen voor je paard te plannen tijdens de rustperiodes van de competitie. Je kan competitiepaarden beter preventief laten behandelen; zo voorkom je problemen en je kan de behandeling plannen.

 

  • Hoeveel kost een behandeling?

In de totaalprijs van een behandeling zit natuurlijk de behandeling zelf maar ook de verplaatsingskosten van de therapeut. Het is in je eigen belang (en ook in het belang van de therapeut) dat je probeert om enkele paarden van vrienden of kennissen in eenzelfde regio te verzamelen. De verplaatsingskosten kunnen dan gedeeld worden en daar heeft iedereen voordeel bij. Als dat niet lukt dan zal de therapeut steeds trachten je in een ronde in te plannen, maar dan moet je soms wel iets geduldiger zijn. 
Je kan steeds aan de therapeut een prijsindicatie vragen als je een afspraak maakt, dat voorkomt verrassingen.

 

  • Hoe vaak moet mijn paard behandeld worden?

Het kan misschien opschepperig klinken maar bij een groot aantal paarden volstaat één behandeling. Het resultaat van de behandeling hangt natuurlijk af van de aard en de duur van de klacht, de leeftijd van het paard, de sportdiscipline, de voorgeschiedenis van het paard, enz... Omdat de paardenosteopaat niet alleen een locale klacht behandelt, maar op zoek gaat naar de oorzaak van de klacht is de impact op het lichaam veel groter en dus is het resultaat ook beter. Komt daarbij nog dat niet alleen de rug of het lidmaat behandeld wordt maar het hele paard, zodat het paard weer in evenwicht gebracht wordt en zijn lichaam nadien evenwichtiger gaat gebruiken.
In de praktijk is het dan ook meestal zo dat je best na een aantal weken (ong. 6 weken) weer contact opneemt met je therapeut om hem/haar de evolutie door te geven en samen af te spreken wat er verder moet gebeuren. Een tweede behandeling na een 2-tal maanden kan dan nodig zijn om de laatste correcties uit te voeren. De ervaring leert ons dat je dan veelal voor geruime tijd klachtenvrij kan verder rijden.

 

  • Mijn merrie is drachtig. Kan ze dan behandeld worden?

Voorzichtigheid is de moeder van de porceleinwinkel. De gediplomeerde osteopaten van het ICREO is dan ook steeds aangeleerd om geen onnodige risico's te nemen. Daarom geven wij steeds de raad om de merrie gedurende de 3 eerste maanden van de dracht liefst niet te behandelen. Na die 3 maanden (als de vrucht goed ingenesteld is) kan het paard zondermeer behandeld worden tot ongeveer de 10e maand. De laatste maand van de dracht wordt er ook meestal niet meer behandeld.