International College for Research on Equine Osteopathy

Het I.C.R.E.O. of voluit
"The International College for Research on Equine Osteopathy" is een vereniging, opgericht met als doel : het onderzoek naar de toepassing van Osteopathie op dieren te bevorderen. De term "Equine" in onze naam stamt nog uit onze beginjaren, we houden ons nu bezig met alle dieren maar toch nog hoofdzakelijk met de toepassing van de Osteopathie op paarden en honden. Omwille van de authenticiteit blijven we de term dan ook aanhouden.